Alt, hvad du skal vide om en lejekontrakt: Den uundværlige guide for lejere

Udgivet den 15. februar 2023
Alt, hvad du skal vide om en lejekontrakt: Den uundværlige guide for lejere

Det kan være en skræmmende handling at skulle sætte sin underskrift på en lejekontrakt. Det er en stor beslutning i dit liv, og der er mange juridiske termer og abstrakte begreber, som kan gøre det til en jungle at finde rundt i alverdens lejekontrakt regler.

Du behøver dog ikke at frygte lejekontrakten foran dig. Hvis du forbereder dig en smule hjemmefra, kan du med ro i maven gennemskue lejekontraktens opbygning, faldgruber og fordele. I denne guide vil du lære, hvad en lejekontrakt skal indeholde, hvad du især skal være opmærksom på, og hvilke nuancer der knytter sig til eksempelvis en tidsbegrænset lejekontrakt.

Hvad er en lejekontrakt?

Kort fortalt er en lejekontrakt en juridisk aftale mellem en udlejer og en lejer. Det er en skriftlig kontrakt, der fastlægger de enkelte parters rettigheder og ansvarsområder samt betingelserne for aftalen, f.eks. varighed og forlængelse.

Det er vigtigt, at begge parter fuldt ud forstår deres rettigheder og ansvar i henhold til aftalen. Hvis du er udlejer eller lejer, kan du bruge denne vejledning til at lære om, hvad en lejeaftale bør indeholde, og hvad de juridiske vilkår i kontrakten betyder. Du bør også vide, hvordan du underskriver en lejekontrakt korrekt, og hvilken type lejekontrakt du skal bruge.

Sådan får du fingrene i en lejekontrakt

Når du endelig har fundet din drømmebolig, og du er klar til at flytte ind, er det vigtigste skridt at underskrive en lejekontrakt. I Danmark bliver alle aftaler mellem en lejer og en udlejer afsluttet med et skriftligt dokument, som lever op til alle de juriske regler. Hvis du ikke automatisk får stukket en lejekontrakt i hænderne – enten som en fysisk eller digital lejekontrakt – skal du være på vagt.

Du bør med andre ord aldrig selv tage initiativ til at få fingrene i en lejekontrakt, da lejekontrakten skal ligge som en helt fast del af processen.  

Hvad indeholder en lejekontrakt?

Den juridiske aftale, der udgør en lejekontrakt, er et kort, simpelt og præcist dokument, og de vigtigste informationer om lejemålet bør kun kunne udfylde én side. Resten af lejekontrakten, som sagtens kan være en længere smøre, består af de forskellige nuancer, som knytter sig til lejemålet.

Lejekontrakten beskriver de enkelte parters rettigheder og ansvarsområder og fastlægger aftalens vilkår og betingelser:

 • Udlejer er den part, der ejer ejendommen og er ansvarlig for bygningens vedligeholdelse. Udlejeren er den part, der opkræver huslejen fra lejeren. Udlejeren er ansvarlig for bygningens tilstand
 • Lejeren er den part, der skal bo i bygningen, og er ansvarlig for lejemålets indvendige tilstand. Lejeren er ansvarlig for at betale huslejen til udlejeren

Tjekliste til din lejekontrakt

Lad os kort gennemgå de vigtigste afsnit i en lejeaftale:

 • Dato for lejeaftalen
 • Lejemålets adresse
 • Hvilken type ejendom der lejes
 • Udlejers navn og adresse
 • Lejerens navn og adresse
 • Lejerens juridiske vilkår for lejeaftalen
 • Den månedlige pris og acontobeløb
 • Depositummets størrelse
 • Varighed
 • Begrænsninger pga. lokale love
 • Vedligeholdelsesforpligtelser
 • Opsigelsesmuligheder

Lejers krav bør specificeres i lejekontrakten, som for eksempel renter eller gebyrer for sent betaling, tilladelse til at gøre ændringer, mv. Det er også værd at bemærke, at lejere har ret til at søge efter og få en kopi af lejekontrakten.

Få altid en kopi af din lejekontrakt

Selvom du i dag oftest støder på en digital lejekontrakt, bør du altid sikre dig, at du har din egen kopi. Du kan eventuelt gemme den lokalt på din computer – og helst på en ekstern harddisk – samt udskrive en fysisk kopi, som du kan opbevare et sikkert sted.

De fleste lejekontrakter bliver opbevaret sikkert og krypteret af udlejer, men hvis din lejekontrakt af den ene eller anden årsag skulle forsvinde, har du store problemer. Uden en lejekontrakt har du nemlig ikke noget bevis for, at det rent faktisk er dig, der har retten til at bo i lejemålet.

Lejemål med begrænset varighed

En tidsbegrænset lejekontrakt er aftalt for en bestemt periode; du har med andre ord ret til at bo i lejemålet, men der er en slutdato. Det kan være alt lige fra tre måneder til flere år. Der er dog ingen forpligtelse til at forny lejemålet, og dermed har både du og udlejer mulighed for at opsige jeres aftale, når tiden er gået.

Det kan være en fordel for dig som lejer; hvis du ikke kan lide lejemålet og ønsker at flytte tidligere, er dette den bedste og mest almindelige type lejekontrakt. Omvendt bør du også overveje denne type lejekontrakt, da du kan risikere at knytte dig meget til et sted, som du bliver tvunget til at forlade efter en vis periode. En tidsbegrænset lejekontrakt bør altså kun tages i brug, hvis du på forhånd er sikker på, at du ikke har brug for at bo i lejemålet i længere tid, end der er anført på lejekontrakten.

Typer af lejemål: bolig eller erhverv

Der findes overordnet to typer lejemål: boliglejemål og erhvervslejemål.

 • Lejekontrakt bolig: Denne type lejemål anvendes i beboelsesejendomme. Det er den mest almindelige type lejekontrakt, og den er normalt baseret på en måned-til-måned-lejekontrak
 • Kommerciel leasing: Denne type lejekontrakt anvendes i erhvervsejendomme, f.eks. indkøbscentre og kontorbygninger

Sådan underskriver du en lejekontrakt korrekt

Det er vigtigt at læse og fuldt ud forstå vilkårene i den lejekontrakt, du underskriver. For at sikre dig, at du forstår vilkårene fuldt ud, kan du udarbejde en gennemgang før underskrivelsen. Dette kan være nyttigt for lejere og udlejere, da det viser forståelse af de vigtigste vilkår. For at sikre, at du følger alle lejemålsreglerne, kan du hyre en professionel til at hjælpe dig med at skrive lejekontrakten. Disse fagfolk kan hjælpe dig med at udarbejde en aftale, der følger alle de juridiske regler og bedste praksis.

Passer virkeligheden med din lejekontrakt?

Det er vigtigt, at du dobbelttjekker, at lejemålet rent faktisk stemmer overens med dét, der står anført i din lejekontrakt. I lejekontrakten bør der stå antal kvadratmeter, værelser, m.m., og du skal derfor gå en runde i lejemålet – gerne med et målebånd – og bekræfte, at tingene er som de skal være.

Du skal ikke føle dig skamfuld over denne handling; det er din ret som potentiel lejer at se det hele an. Hvis du opdager, at noget ikke stemmer overens med din lejekontrakt, skal du gøre udlejer opmærksom på dette med det samme.

Dokumentér med billeder

Når du endelig har skrevet under på din lejekontrakt, er det vigtigt, at du kun hæfter for det, du rent faktisk har haft noget at gøre med. Du skal gå rundt i hele lejemålet og tage billeder af alle skader, mærker, fejl og mangler. Der har ofte boet andre før dig i lejemålet, og det er helt normalt, at en bolig bærer præg af dette. Du skal bare ikke stå med regningen i sidste ende.

Derfor skal du tage billeder af alt, som potentielt kan koste dig noget, når du en dag flytter ud af lejemålet igen. Gem disse billeder et sikkert sted, skriv gerne nogle stikord ned, og send det hele på mail til udlejer. Vær sikker på, at udlejer har modtaget og set din mail med de vedhæftede billeder. På den måde kan du være sikker på, at når du flytter ud igen – uanset om det er få måneder eller flere år efter – betaler du kun for de skader, du selv reelt har påført lejemålet.

Opsigelses- og fornyelsesvarsel

Dette afsnit i lejekontrakten beskriver, hvilket varsel du skal give for at afslutte lejekontrakten. I lejekontrakten er det tydeligt angivet, hvilke krav der stilles til opsigelsen, afhængigt af lejemålstypen. En måned-til-måned-lejekontrakt kræver f.eks., at lejeren skal give et opsigelsesvarsel på en måned for at afslutte lejeaftalen.

Det er vigtigt, at du skriver dig denne passage bag øret, da du på den måde kan spare dig selv for en unødvendig dobbeltbetaling. Ofte kan flytningen fra ét lejemål til et andet komme til at overlappe, og du risikerer, at du skal betale for to huslejer på én gang. Men hvis du på forhånd har dobbelttjekket opsigelsesvarslet, kan du sikre dig, at du flytter ud dén dag, du flytter ind i dit nye lejemål.

Send dit opsigelsesvarsel på skrift

En opsigelsesmeddelelse er et dokument, der informerer udlejeren om, at du opsiger lejemålet. Opsigelsesvarslet skal være skriftligt og skal indeholde datoen for opsigelsen og årsagen til den. Det går ikke med en mundtlig aftale. Du skal være sikker på, at du sender dit opsigelsesvarsel inden skæringsdatoen for, hvornår du skal betale for endnu en måned. På samme tid skal du også bede udlejer om at bekræfte, at de har modtaget dit varsel.

Tag din lejekontrakt seriøst

En lejeaftale er en juridisk kontrakt mellem en udlejer og en lejer. Det er vigtigt, at begge parter fuldt ud forstår deres rettigheder og ansvar i henhold til aftalen. Hvis du er udlejer, skal du følge alle lejemålets regler. Hvis du er lejer, skal du følge alle reglerne i lejekontrakten, og du skal også følge eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er medtaget i lejekontrakten.

Det vigtigste er, at du tager dokumentet seriøst og læser det godt igennem. Selvom vi i Danmark har mange regler og institutioner, der sikrer, at lejeloven følges til punkt og prikke, kan du hurtigt komme til at snyde dig selv, hvis du ikke læser dét med småt. Dobbelttjek derfor altid hver en detalje, så du med sikker hånd kan sætte din underskrift på den stiplede linje.