Privatlivspolitik

Version 1.5
Opdateret 25-11-2021

Indledning

Vi er en lejeboligmægler, der varetager udlejning af alle slags boligudlejningsejendomme i hele landet.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Dette gør vi for at kunne tilbyde dig den bedste service, for at overholde eventuelle aftaler med dig samt for at kunne videregive al information, der skønnes nødvendig for dig. Vi imødekommer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger dine personoplysninger når:

 • Du har booket fremvisning med os
 • Du har tilmeldt dig vores lejerkartotek
 • Du har lejet lejlighed igennem os
 • Du er nuværende lejer i en opsagt bolig vi varetager genudlejning af
 • Du er kunde hos os
 • Du har adgang til vores system (min side)

Hvilke oplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:

 • Grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
 • Økonomiske oplysninger, fx. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering
 • Oplysninger om din familie og husstand
 • Oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Hvornår og hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af ydelser, herunder blandt andet:

 • Formidling af lejekontrakt
 • Fakturering
 • Forhandlinger
 • Registrering i lejerkartotek
 • Fremsendelse af materiale
 • Fremvisninger og åbent hus-arrangementer
 • Udsendelse af relevante informationer
 • Løbende kampagner, nyheder m.m.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • Kundeservice, rådgivning og administration
 • Udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser og produkter
 • Identifikation af kunder
 • For at opfylde bestemte lovkrav
 • Du udfylder formularer i forbindelse med bookinger
 • Du indsender bestemte dokumenter til os
 • Du ringer til os
 • Du bruger vores hjemmeside og ydelser
 • Du deltager i arrangementer m.m.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft registreret. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

 • Samarbejdspartnere i forbindelse med genudlejning af et beboet lejemål
 • Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx oplysningerne til at kontrollere eventuelle krav opfyldes i forbindelse med leje af lejemål.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:

 • Hvis du har opsagt dit lejemål, og vi endnu ikke har tilstrækkelige billeder heraf deler vi dit telefonnummer med vores fotograf
 • Vi videregiver dine personoplysninger til udlejere eller administrationer i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakt
 • Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, hvis vi har dit samtykke hertil.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig.

Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.