Derfor betaler du depositum, når du overtager en lejlighed

Udgivet den 7. februar 2023
Derfor betaler du depositum, når du overtager en lejlighed

Når du overtager en lejebolig, så vil du som regel skulle betale et depositum. Dette depositum må maksimalt udgøre et beløb svarende til 3 måneders husleje, og det må ikke forbindes med den forudbetalte husleje, der i mange tilfælde skal betales sammen med et depositum til lejlighed.

Derfor betaler du depositum

Når du skriver under på en lejekontrakt, så påtager du dig ansvaret for vedligeholdelse af lejemålet. Det betyder, at du forpligter dig til at aflevere lejemålet i samme stand, som du overtager det.

Det er dog sjældent, at almindeligt brug og slid ikke vil kunne ses på lejligheden, og derfor er det som regel nødvendigt at istandsætte et lejemål mellem lejere. Denne istandsættelse står for din regning, når du fraflytter lejemålet, og depositummet er netop udlejers sikkerhed for, at du kan dække den post. 

Hvad dækker depositummet? 

Dit depositum dækker det udestående, der kommer til at være mellem dig og udlejer, når du fraflytter lejemålet. Depositummet er penge, der skal dække maling af lejligheden og eventuelle reparationer som huller i væggen til ophæng, slid på inventar, rengøring osv. 

Udskiftning af hårde hvidevarer er udlejers ansvar, når der er tale om tid og almindeligt brug, og hvis du forårsager skade på elektronikken, er du erstatningspligtig.

Hvis du skylder penge til udlejer, kan disse penge også tages fra depositummet ved fraflytning. Men ofte vil man betale 1 til 3 måneders husleje forud, når man overtager et lejemål, og eventuel forsinket eller ej betalt husleje vil i så fald blive trukket herfra.

Depositummet er dine penge 

Dit depositum skal opbevares sikkert af udlejer og må ikke bruges før et fraflytningsregnskab er opgjort – det er nemlig dine penge, selvom de står hos din udlejer.

Når du fraflytter lejemålet, så vil udlejer i fællesskab med dig gennemgå lejligheden for at fastslå, hvad der kræver istandsættelse. Den slitage, du er ansvarlig for, bliver opgjort i et regnskab og fratrukket dit depositum.

Tilbagebetaling af depositum til lejlighed vil ske herefter og udgøre det beløb, der er tilbage efter endt opgørelse, og når diverse håndværkere, rengøring og tilsvarende er blevet betalt. 

Når du betaler depositum på et lejemål, så sikrer du både dig selv og din udlejer. Din udlejer kan med god samvittighed lade dig bo i lejligheden uden at frygte, at du ikke kan betale for eventuel slitage, og du skal ikke være nervøs for at ende i gæld til en udlejer ved fraflytning af en lejlighed – win-win.