Flytterapport – alt hvad du skal vide om flytterapporter

Udgivet den 13. november 2022
Flytterapport – alt hvad du skal vide om flytterapporter

En flytterapport er en af de rapporter, der knytter sig til et lejemål. Der findes typisk to rapporter: En indflytningsrapport og en fraflytningsrapport.

I indflytningsrapporten har du og udlejer noteret ned, hvordan lejemålet så ud, da du overtog det som lejer, i fraflytningsrapporten noteres det, hvordan lejemålet ser ud ved din fraflytning.

Læs med her og bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig til flytterapporterne.

Flytterapport og flyttesyn

En flytterapport laves på baggrund af et flyttesyn, hvor du og udlejer sammen går lejemålet igennem. Der tages typisk udgangspunkt i den oprindelige indflytningsrapport, så I har noget konkret at forholde jer til og sammenligne med.

Rapporten beskriver lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der måtte være. Det kan her være en god idé at tage billeder, så dokumentationen er på plads. I skal begge to underskrive flytterapporten.

Lovpligtige flyttesyn

Hvis din udlejere har flere lejemål, end det ene du har lejet, så er han eller hun pligtig til at udføre flyttesyn ved både ind- og fraflytningen. Det er også et krav, at lejemålet bliver synet seneste to uger efter, at du er flyttet ud – og reglerne ved flyttesyn siger, at det er udlejer, der skal indkalde dig til flyttesyn.

Når I har gennemgået lejemålet, laves der er en flytterapport eller en flyttesynsrapport. Her listes der op, hvad du som lejer skal betale for at få sat i stand i det hus eller den lejlighed, du har boet i.

Forskellige krav til istandsættelse

Ved flyttesynet og udfærdigelsen af flytterapporten er det vigtigt at holde sig for øje, at der gælder forskellige regler alt efter, om et lejemål er indgået før eller efter 1. juli 2015.

Før 1. juli 2015

Er lejemålet indgået inden denne dato, da gælder de gamle regler. Det betyder, at udlejer kan kræve, at du afleverer det lejede som nyistandsat. Det betyder, at du som lejer kan blive pålagt store istandsættelser, f.eks. at istandsætte køkken og bad, så det står som nyt – forudsat, naturligvis, at det var nyt, da du flyttede ind.

Efter 1. juli 2015

Er lejemålet indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer ikke kræve, at lejemålet bliver nyistandsat. Her tales der i stedet for om normal istandsættelse, hvilket er noget mindre bekosteligt for dig som lejer. Eksempler på normal istandsættelse kan være: nødvendig hvidtning eller maling af lofter, vægge og træværk, tapetsering og afslibning og behandling af gulve.

Hvis du og udlejer ikke er enige

Er du ikke enig med udlejer om omfanget af den istandsættelse, han eller hun mener, du skal stå for, mens I laver flyttesyn, skal du undlade at skrive under på flytterapporten, der udarbejdes på baggrund af dette syn. En underskrift kan stille dig dårligere, hvis du og udlejer senere ender i boligretten for at få afgjort uenigheden.

Regler omkring flytterapporter

Hvis din udlejer har mere end et lejemål, har han eller hun som nævnt pligt til både at lave flyttesyn og flytterapport. Indkaldelsen til flyttesyn skal udlejer sende til dig, det skal ske skriftligt, og du skal have mindst en uges varsel.

Når du og udlejer har lavet flyttesyn og flytterapport, modtager du en flytteopgørelse, hvor du helt præcis kan se hvilke ting, der er blevet istandsat, og hvad det har kostet. Der må kun kræves penge for istandsættelse af ting, der er nævnt i selve flytterapporten.

En undtagelse kan dog være, hvis der er fejl eller mangler, som udlejer ikke har haft nogen mulighed for at se, før du flyttede. F.eks. hvis din kat har haft lopper, og det derfor har været nødvendigt at få huset eller lejligheden sprøjtet.