Forudbetalt leje – se vores store guide

Udgivet den 3. februar 2023
Forudbetalt leje – se vores store guide

I nogle lejekontrakter står der, at du ud over at skulle betale depositum også skal betale forudbetalt leje. Beløbet, der kræves, kan være op til tre måneders leje. Men hvad bruges den forudbetalte leje til? Hvordan er reglerne? Og hvordan sikrer du dig, at du ikke går glip af måneders husleje?

Læs med her og bliv klogere på det hele.

Hvad er forudbetalt leje?

Man kan sige, at forudbetalt leje er en ekstra sikkerhed for udlejer i tilfælde af, at en lejer flytter ud uden opsigelse eller inden opsigelsesperiodens ophør uden at have betalt sin husleje.

Den forudbetalte leje bruges kort sagt til at dække huslejen i den sidste del af lejeforholdet, du har indgået med udlejer. Hvis du har betalt tre måneders husleje som forudbetalt leje, da vil du ikke skulle betale husleje de sidste tre måneder, du bor i huset eller lejligheden. De penge er betalt.

Forudbetalt leje og opsigelsesperiode

Ofte vil den forudbetalte leje, du bliver opkrævet, svare til den opsigelsesperiode, du har ifølge kontrakten. Opsigelsesperioden er som regel tre måneder, og derfor vælger mange udlejere at opkræve forudbetalt leje for samme tidsrum ved kontraktens indgåelse.

I den forbindelse er det vigtigt at huske, at udlejer har pligt til at spare dig for husleje, hvis det er muligt. Det kaldes genudlejningspligt. Fraflytter du lejemålet, inden opsigelsesperioden er udløbet, skal udlejer:

  • Aktivt forsøge at finde en ny lejer
  • Betale dig husleje tilbage, hvis der flytter en ny lejer ind i opsigelsesperioden

En udlejer kan med andre ord ikke tjene dobbelt og både beholde din forudbetalte leje og kræve leje af en ny lejer for den samme periode. Hvis lejemålet er genudlejet indenfor opsigelsesperioden, har du krav på at få forudbetalt husleje retur for den pågældende periode.

Når der tales om forudbetalt leje, så tales der om den rå husleje. Der må altså ikke pålægges ting som aconto varme, vand, antenne eller andet til den leje, du skal betale forud. Det er den rå husleje, der kan opkræves – og ikke andet.

Vær opmærksom på ekstra udgifter

Du skal som lejer derfor huske, at ikke alle udgifter er dækket af din forudbetalte husleje. I din opsigelsesperiode skal du stadig betale for vand, strøm og varme. Det gælder også, selv om du er flyttet, og lejemålet står tomt i en kortere eller længere periode.

Så længe selve opsigelsesperioden ikke er udløbet, eller der ikke er flyttet en ny lejer ind, er det dit ansvar, at der f.eks. er varme på, så lejemålet ikke får frost- eller fugtskader.

Sådan bruger du forudbetalt leje

Man kan sige, at den forudbetalte leje bruger sig selv, fordi udlejer allerede ved, at der er betalt leje for hele opsigelsesperioden, og du dermed ”bor” den forudbetalte leje op. Men der kan også være tilfælde, hvor det er aftalt, at du får det forudbetalte huslejebeløb retur ved fraflytning.
Her får du altså tre måneders husleje udbetalt, når du flytter – men skal til gengæld betale normal husleje i hele opsigelsesperioden.