Fraflytningsrapport – alt hvad du skal vide

Udgivet den 18. december 2022
Fraflytningsrapport – alt hvad du skal vide

Når du som lejer har sagt dit lejemål op og skal flytte fra det hus eller den lejlighed, du har boet i, er det vigtigt, at du har styr på din fraflytningsrapport. Rapporten gør nemlig, at du har det bedste udgangspunkt for at få mest muligt af dit depositum tilbage fra udlejer.

Du kan blive klogere på fraflytningsrapporten og hvad du skal holde øje med her!

Hvad er en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapport er en rapport, som din udlejer skal lave til dig, når du flytter ud, hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud. Rapporten fortæller om standen af lejemålet ved din fraflytning, og rapporten laves på baggrund af et fraflytningssyn, som du og udlejer laver i fællesskab.

Når der skal laves fraflytningsrapport, tages der typisk udgangspunkt i den indflytningsrapport, din udlejer forhåbentlig lavede sammen med dig, da du flyttede ind. Lejemålets stand ved fraflytning sammenlignes med standen ved indflytning – og det afgøres, hvilke dele du som lejer i givet fald skal betale for.

Derfor er ind- og fraflytningsrapport vigtig

Er der ikke lavet en fraflytningsrapport, hæfter du som lejer kun for misligholdelse og altså ikke for almindelig istandsættelse. Er der ikke lavet en indflytningsrapport, står du til gengæld meget dårligt.

Uden en indflytningsrapport er det nemlig din opgave at kunne bevise, hvilken stand lejemålet var i, da du overtog det. Kan du ikke det, risikerer du at komme til at betale for ekstra istandsættelse for de skader og mangler, en tidligere lejer måtte have efterladt sig.

Lavere krav til istandsættelse

På baggrund af indflytningsrapporten, fraflytningssynet og fraflytningsrapporten afgør du og udlejer, hvad du hæfter for som lejer. Hvis du ikke er enig med udlejer i, hvad du skal betale for, skal du undlade at skrive under på fraflytningsrapporten – gør du det, har du jo accepteret indholdet, og det kan have betydning for det videre forløb, f.eks. hvis jeres uenighed skulle ende i boligretten.

Der er kommet nye regler på området, og det betyder, at udlejere ikke kan forlange mere end normal istandsættelse ved fraflytning af lejemålet. Den regel gælder dog kun for lejekontrakter, der er indgået efter 1. juli 2015.

Det kan med andre ord ikke pålægges dig som lejer, at du bringer det lejede i bedre stand end den, det lejede var i, da du overtog det. Udlejer må kun kræve, at du betaler for det, der kaldes normal istandsættelse – og selvfølgelig hvis der er sket misligholdelse af lejemålet, eller du er kommet til at lave en skade på f.ek.s en dørkarm, har ødelagt en skuffe i køleskabet eller ridset fliserne i badeværelset.

Hvad er normal istandsættelse?

Med normal istandsættelse menes der, hvad der må siges at være rimeligt i forhold til forskellige faktorer. Du skal f.eks. ikke betale for det, der betegnes som almindeligt slid og ælde. Har du kun boet i lejemålet i kort tid, vil du typisk kunne slippe helt for at betale for istandsættelse, hvis du ikke direkte har lavet skader nogen steder.

Nedenfor får du en liste over nogle af de ting, der kan siges at høre under normal istandsættelse: 

  • Hvidtning eller maling af lofter
  • Tapetsering og maling af vægge
  • Slibning af gulve
  • Lakering eller oliering af gulve
  • Maling af træ og jern, f.eks. dørkarme

Lejemål fra før 1. juli 2015

Hvis lejemålet mellem dig og udlejer er indgået før den 1. juli 2015, gælder de gamle regler, og udlejer vil kunne kræve, at du betaler for, at lejemålet bliver nyistandsat, når du fraflytter det. Her gælder det naturligvis, at du ikke skal hæfte for skader, tidligere lejere har måttet have forvoldt på lejemålet – hvis du kan dokumentere med billeder, en gammel indflytningsrapport eller andet, at skaderne rent faktisk var der allerede på overtagelsestidspunktet.

Flytteopgørelse efter fraflytning

Når du er flyttet fra lejemålet, har du krav på at få en flytteopgørelse fra din udlejer. Opgørelsen bygger på de ting, der blev nedfældet i den underskrevne fraflytningsrapport, og er en præcis opgørelse over de udgifter, der har været i forbindelse med istandsættelsen af dit lejemål.

Det skal klart fremgå af flytteopgørelsen, hvilke dele af lejemålet, der er blevet istandsat, og hvor meget det har kostet at sætte de enkelte dele i stand. Der skal noteres, om gulvene både er høvlet og behandlet, om alt træværk er blevet malet eller kun enkelte dørkarme.

Udlejere må kun have de istandsættelser, der fremgår af fraflytningsrapporten med i flytteopgørelsen. Der må altså ikke skrives ekstra på – heller ikke, selv om I måske har talt om det.

Der er ingen klar frist for hvor hurtigt efter fraflytningen, du skal have din flytteopgørelse. Du har som lejer ret til at få den udspecificerede flytteopgørelse indenfor en rimelig tid, og i reglen anses rimelig tid for at være indenfor et par måneder efter fraflytning.  

Sådan sikrer du sig selv bedst muligt

Hvis du vil sikre dig selv bedst muligt som lejer, så får du her en håndfuld generelle tips, som du kan bruge her og nu eller ved fremtidige lejemål:

  • Opbevar tjeklisten fra indflytningssyn et sikkert sted
  • Husk, at du har de første 14 dage af lejemålet til at gøre opmærksom på fejl, der ikke blev opdaget ved indflytningssynet
  • Tag billeder ved indflytning – og gem dem
  • Tag billeder igen, inden der laves flyttesyn og fraflytningsrapport

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med fraflytningsrapporten, kan du altid søge oplysninger på f.eks. advokatfirmaers hjemmeside, tjekke lejelovens bestemmelser – eller tage et familiemedlem eller en bekendt med, når der skal laves syn og fraflytningsrapport.